Kompis Sverige bedriver ett antal olika utvecklingsprojekt som alla syftar till att skapa möten mellan människor. Projekten stödjer på olika sätt vår vision om ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. Målsättningen är att projekten ska bli en del av Kompis Sveriges ordinarie verksamhet, förutsatt att vi ser att arbetet ger önskat resultat och har förutsättningar för att kunna bedrivas långsiktigt.
”#Skolmöten” genomförs med stöd av

#SKOLMÖTEN

Med start 2019 och tre år framåt kommer Kompis Sverige med stöd av Arvsfonden bedriva projektet #skolmöten. Inom ramen för projektet ska Kompis Sverige utveckla metoder för att skapa möten mellan elever med olika bakgrund i gymnasieskolan. Genom att även involvera lärare och skolor i arbetet ska projektet skapa förutsättningar för långsiktighet genom att fler kan göras delaktiga i att arbete med och sprida metodiken.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta projektledare Rebecka Söderlindh